اخبار اخبار

۱۶ اسفند ۱۳۹۵
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمان‌ها٬ زیرساخت‌ها تاسیسات برقی٬ مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد را بر اساس برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌یی فشرده( اخذ همزمان ۴ پاکت) به شرکت‌های پیمانکار واجد...

گزارش تصویری گزارش تصویری